जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको मिति २०७५ पुस २४ गते बसेको बैठकको निर्णयहरू जिल्ला समन्वय समितिको आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका २०७५ जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन तथा समन्वय सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ जिल्ला समन्वय समिति र सभाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम १ र २ धादिङ जिल्लास्थित स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष र उपप्रमुख÷उपाध्यक्षज्यूहरुको विवरण पुननिर्माण प्राधिकरण बाट प्राप्त प्रबलिकरण लाभघ्राही सुची विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी धादिङ जिल्लाको घोषणा पत्र संघसंस्था, खानेपानी मूल, डुंगा, ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवशायी इजाजत पत्र, सेवा शुल्क, दस्तुर लिने व्यवस्था सम्बन्धमा । आ.व. ०७४/०७५ को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का वन्दोवस्त गर्ने सम्वन्धी सिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना

सार्वजनिक सुनुवाई


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सार्बजनिक सुनुवाई प्रतिबेदन, २८ कार्तिक २०७१ , धुषा गा.वि.स., चरौदी धादिङ सार्वजनिक सुनुवाई २०७१-७-२८ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रम , २८ कार्तिक २०७१ , धुषा गा.वि.स., चरौदी धादिङमा सम्पन्न
सार्बजनिक सुनुवाई प्रतिबेदन, ९ असार २०७१ , गोगनपानी गा.वि.स., चकमके धादिङ सार्वजनिक सुनुवाई २०७१-३-९ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रम , ९ असार २०७१ , गोगनपानी गा.वि.स., चकमके धादिङ मा सम्पन्न
सार्बजनिक सुनुवाई प्रतिबेदन, २९ फाल्गुन २०७०, त्रिपुरेश्वोर गा.वि.स. लापांङ फेदी धादिङ सार्वजनिक सुनुवाई २०७०-११-२९ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रम , २९ फाल्गुन २०७०, त्रिपुरेश्वोर गा.वि.स. लापांङ फेदी धादिङ मा सम्पन्न भएको थियो
सार्बजनिक सुनुवाई प्रतिबेदन, २६ कार्तिक २०७०, महादेवस्थान गा.वि.स. ,ताल्ती, धादिङ सार्वजनिक सुनुवाई २०७०-०७-२६ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रम , २६ कार्तिक २०७०, महादेवस्थान गा.वि.स. ,ताल्ती, धादिङ मा सम्पन्न भएको थियो
Skip to toolbar