जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीकाे नियमित बैठक जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कर्मचारी बैठक जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको निजी सचिवालयको स्वीकृत दरबन्दी ना.सु.(रा.प.अनं. प्रथम वा सो सरह करारमा १ जना करार सेवामा कर्मचारी पदपूर्तिको लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको सूचना पार्टिमा मिति २०७५।१२।२२ गते सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र दरखास्त पेश गर्नको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ । । जिल्ला समन्वय समिति, धादिङको मिति २०७५।१२।२२ गते बसेको बैठकको निर्णयहरू जिसस मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ अनुसार स्थानीय तहबाट पेश हुनुपर्ने प्रतिबध्दता पत्रको नमूना जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयबाट २०७५ श्रावणदेखी पुस मसान्तसम्म भएका कार्यहरूको स्वत प्रकाशन अर्ध बार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम र राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त श्री कृष्णहरि बास्कोट ज्यूबाट सूचनाको हक, सुशासन, सदाचार र सकारात्मक सोच लगायतका विषयहरूमा जिल्लास्थित स्थानीय तहहरूका जनप्रतिनिधिहरू (प्रमुख /अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग अधिकतम २ घण्टा प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम रहेकोले मिति २०७५।११।१५ गते ११ बजे जिससमा अनिवार्य उपस्थितिको लागि अनुरोध छ । जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५।११।२९ गते बसेको बैठकको निर्णयहरू जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ परिचालन सम्बन्धमा नीतिगत मार्गदर्शनका लागि मिति २०७५ माघ १२ गते बसेको जिल्ला सभा आ.व.२०७५।०७६ को अर्धबार्षिक समीक्षाको लागि प्रस्तुतिकरण ढाँचा

सार्वजनिक सुनुवाई


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सार्बजनिक सुनुवाई प्रतिबेदन, २८ कार्तिक २०७१ , धुषा गा.वि.स., चरौदी धादिङ सार्वजनिक सुनुवाई २०७१-७-२८ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रम , २८ कार्तिक २०७१ , धुषा गा.वि.स., चरौदी धादिङमा सम्पन्न
सार्बजनिक सुनुवाई प्रतिबेदन, ९ असार २०७१ , गोगनपानी गा.वि.स., चकमके धादिङ सार्वजनिक सुनुवाई २०७१-३-९ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रम , ९ असार २०७१ , गोगनपानी गा.वि.स., चकमके धादिङ मा सम्पन्न
सार्बजनिक सुनुवाई प्रतिबेदन, २९ फाल्गुन २०७०, त्रिपुरेश्वोर गा.वि.स. लापांङ फेदी धादिङ सार्वजनिक सुनुवाई २०७०-११-२९ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रम , २९ फाल्गुन २०७०, त्रिपुरेश्वोर गा.वि.स. लापांङ फेदी धादिङ मा सम्पन्न भएको थियो
सार्बजनिक सुनुवाई प्रतिबेदन, २६ कार्तिक २०७०, महादेवस्थान गा.वि.स. ,ताल्ती, धादिङ सार्वजनिक सुनुवाई २०७०-०७-२६ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रम , २६ कार्तिक २०७०, महादेवस्थान गा.वि.स. ,ताल्ती, धादिङ मा सम्पन्न भएको थियो
Skip to toolbar