कोभिड १९ नियन्त्रणकाे लागि बसेकाे जिल्ला स्तरीय बैठक धादिङ जिल्लाको तेस्रो जिल्ला सभा २०७६ भाद्र १० गते हुने कुरा सबैलाई सूचित गरिन्छ । जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीकाे नियमित बैठक जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कर्मचारी बैठक जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको निजी सचिवालयको स्वीकृत दरबन्दी ना.सु.(रा.प.अनं. प्रथम वा सो सरह करारमा १ जना करार सेवामा कर्मचारी पदपूर्तिको लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको सूचना पार्टिमा मिति २०७५।१२।२२ गते सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र दरखास्त पेश गर्नको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ । । जिल्ला समन्वय समिति, धादिङको मिति २०७५।१२।२२ गते बसेको बैठकको निर्णयहरू जिसस मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ अनुसार स्थानीय तहबाट पेश हुनुपर्ने प्रतिबध्दता पत्रको नमूना जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयबाट २०७५ श्रावणदेखी पुस मसान्तसम्म भएका कार्यहरूको स्वत प्रकाशन अर्ध बार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम र राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त श्री कृष्णहरि बास्कोट ज्यूबाट सूचनाको हक, सुशासन, सदाचार र सकारात्मक सोच लगायतका विषयहरूमा जिल्लास्थित स्थानीय तहहरूका जनप्रतिनिधिहरू (प्रमुख /अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग अधिकतम २ घण्टा प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम रहेकोले मिति २०७५।११।१५ गते ११ बजे जिससमा अनिवार्य उपस्थितिको लागि अनुरोध छ । जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५।११।२९ गते बसेको बैठकको निर्णयहरू

जिल्ला योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
प्रदेश स्तरीय याेजना तर्जुमा बैठक जिल्ला योजना २०७६ बैशाख १६ गते विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रदेश नम्बर तीन अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित याेजनाकाे अनुगमन कार्यक्रम
आ.व. ०७४-७५ को जिल्ला बिकास योजना छनौट गर्ने आधारहरु जिल्ला योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
[embeddoc url="http://ddcdhading.gov.np/wp-content/uploads/2016/12/adhar-haru.jpg" download="all"]
आ.व. ०७४-७५ को जिल्ला बिकास योजना छनौट गर्ने आधारहरु
आ.व. ०७२-०७३ मा कार्यान्वयन हुने योजनाहरुको संचालन कार्य तालिका जिल्ला योजना २०७२-०४-२० विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. ०७२-०७३ मा कार्यान्वयन हुने योजनाहरुको संचालन कार्य तालिका
आवधिक जिल्ला विकास योजना जिल्ला योजना 2071-10-09 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
रास्ट्रको तेर्हौ पन्च बर्षीय योजना ले बि.स. २०७९ भित्र नेपाल लाइ अति कम बिकसित राष्ट्र बाट विकाशील राष्ट्रमा स्तारुन्नती गर्ने दीर्घकाली सोच,लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्नमा समेत मद्दत पुग्ने गरि स्थानीय बिकास मन्त्रालयको जिल्लाको आवधिक जिल्ला बिकाश योजना तर्जुमा निर्देशिका २०७० मा आधारित रही धादिङ् जिल्लाको पांच बर्षीय आवधिक योजाना (बि.स. २०७१/०७२-२०७६/०७७) सोच लक्ष्य उदेश्य र रणनीति हरु तयार गरिएको छ ।
बार्षिक जिल्ला बिकास योजना पुस्तिका ०७२-०७३ जिल्ला योजना २०७२-०७-११ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक जिल्ला बिकास योजना ०७२-०७३
बार्षिक जिल्ला विकास योजना पुस्तिका ०७१-०७२ जिल्ला योजना २०७०-१२-२० विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२१ औ जिल्ला परिषद बाट स्वीकृत बार्षिक जिल्ला विकास योजना आ.व. ०७१-०७२
प्रकाशक: जिल्ला विकास समितिको कार्यालय
सूचना तथा अभिलेख शाखा धादिङ
चैत्र २०७०
Skip to toolbar