जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ परिचालन सम्बन्धमा नीतिगत मार्गदर्शनका लागि मिति २०७५ माघ १२ गते बसेको जिल्ला सभा आ.व.२०७५।०७६ को अर्धबार्षिक समीक्षाको लागि प्रस्तुतिकरण ढाँचा जिसस मौज्दात कोष परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५ माघ ०९ गते बसेको बैठकका निर्णयहरू जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको मिति २०७५ पुस २४ गते बसेको बैठकको निर्णयहरू जिल्ला समन्वय समितिको आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका २०७५ जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन तथा समन्वय सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ जिल्ला समन्वय समिति र सभाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम १ र २ धादिङ जिल्लास्थित स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष र उपप्रमुख÷उपाध्यक्षज्यूहरुको विवरण

सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९ बमोजिम समाजका जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, दलित वर्ग, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, अशक्त्त अपाङ्गता भएका नागरिकहरु एव दलित बालबालिकाहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नका लागि चालू आर्थिक वर्षको मंसिर १५ गते सम्ममा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

निम्न वर्गहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने छन् ।

सि न लक्षित समूह उमेर समूह लक्षित समूहले पाउने सुविधा (मासिक)
जेष्ठ नागरिक दलित ६० वर्ष उमेर पुगेका देश भरका सबै नागरिक ५००।
जेष्ठ नागरिक अन्य ७० वर्ष उमेर पुगेका देश भरका सबै नागरिक ५००।
एकल महिला ६० वर्ष उमेर पुगेका देहायका अवस्था भएका सबै एकल महिलाक विवाह नगरी बसेका एकल महिलाख सम्बन्ध विच्छेद भएका एकल महिला ५००।
विधवा महिला विधवा महिलाले विवाह गरेमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त हुने छैन । ५००।
पूर्ण अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्त्ति जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट रातो रगको परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिकहरु १०००।
आशिक अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्त्ति जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट निलो रगको परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिकहरु ३००।
लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति १०००।
दलित बालबालिका पाँच वर्ष उमेर पुरा नभएका दलित बालबालिका २००।गा.वि.सका नाम्हरु आ.व (चौमासिक) जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक कर्णाली जेष्ठ नागरिक दलित एकल बिधवा पूर्ण अशक्त अपांग आंशिक अशक्त लोपोन्मुख बालबालिका डाउनलोड
पु पु पु पु पु पु पु
आगीञ्चाेक २०७२-०७३ () डाउनलोड
कटुन्जे २०७२-०७३ () डाउनलोड
कल्लेरी २०७२-०७३ () डाउनलोड
किरान्चोक २०७२-०७३ () डाउनलोड
कुम्पुर २०७२-०७३ () डाउनलोड
केवलपुर २०७२-०७३ () डाउनलोड
खरी () डाउनलोड
खाल्टे २०७२-०७३ () डाउनलोड
गजुरी 2०७२.73 (प्रथम) 146 173 47 66 137 6 13 4 13 डाउनलोड
गुम्दी २०७२-०७३ () डाउनलोड
गोगनपानी २०७२-०७३ () डाउनलोड
चैनपुर २०७३-०७३ () डाउनलोड
छत्रेदेउराली २०७२-०७३ () डाउनलोड
जीवनपुर २०७२-०७३ () डाउनलोड
ज्यामरूंङ 2072-073 () डाउनलोड
झार्लाङ २०७२-०७३ () डाउनलोड
ढोला २०७२-०७३ () डाउनलोड
तसर्पू २०७२-०७३ () डाउनलोड
दार्खा २०७२-०७३ () डाउनलोड
धुवाँकोट २०७२-०७३ () डाउनलोड
धुषा २०७२-०७३ () डाउनलोड
नलाङ () डाउनलोड
नौबिसे () डाउनलोड
पिडा २०७२-०७३ () डाउनलोड
फूलखर्क २०७२-०७३ () डाउनलोड
बसेरी २०७२-०७३ () डाउनलोड
बुढाथुम २०७२-०७३ () डाउनलोड
बेनिघाट २०७२-०७३ () डाउनलोड
बैरेनी २०७२-०७३ () डाउनलोड
भुमेस्थान २०७२-०७३ () डाउनलोड
महादेवस्थान 2072-073 () डाउनलोड
मार्पाक २०७२-०७३ () डाउनलोड
मुलपानी 2072-073 () डाउनलोड
मैदी 2072-073 () डाउनलोड
लापा २०७२-०७३ () डाउनलोड
सत्यदेवी २०७२-०७३ () डाउनलोड
सल्यानकोट २०७२-०७३ () डाउनलोड
सल्यानटार २०७२-०७३ () डाउनलोड
सेम्जोंङ २०७२-०७३ () डाउनलोड
सेर्तुङ २०७२-०७३ () डाउनलोड
Skip to toolbar