धादिङ जिल्लास्थित स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष र उपप्रमुख÷उपाध्यक्षज्यूहरुको विवरण पुननिर्माण प्राधिकरण बाट प्राप्त प्रबलिकरण लाभघ्राही सुची विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी धादिङ जिल्लाको घोषणा पत्र संघसंस्था, खानेपानी मूल, डुंगा, ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवशायी इजाजत पत्र, सेवा शुल्क, दस्तुर लिने व्यवस्था सम्बन्धमा । आ.व. ०७४/०७५ को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का वन्दोवस्त गर्ने सम्वन्धी सिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना गुनासो फछ्र्यौटको भई कायम भएका लाभग्राहीहरुसंग अनुदान सम्झौता हुने । निजी आवास अनुदानको प्रगति (२०७३ चैत्र ९) पुर्ननिर्माण प्राधिकणबाट फछ्र्यौट भएका गुनासोहरुको सूची सम्पर्क सूची योजना सम्झौता गर्ने अन्तिम मिति २०७३ फागुन मसान्त सम्म तोकिएको सूचना

स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी गर्ने कार्यक्रम

प्रस्तुत विषयमा आ.ब. २०७४÷७५ को वार्षिक योजना तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा निम्न निम्न स्थानहरुमा निम्न गाविसहरुलाई समावेस गरी इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी गर्ने कार्यक्रम तय भएकोले उपस्थितिको लागि सवै राजनैतिक दलका जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ स्तरका प्रतिनिधिज्यूहरु, कार्यालय प्रमुखज्यूहरु, गाविस, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु, महिला, वालवालिका, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएकाहरु प्रतिनिधिहरु, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु, पत्रकारहरु लगायत आम सरोकारवालाहरु सहित सहभागिताको लागि अनुरोध छ ।

१ २०७३/१०/२० बोराङ मा.वि., सेर्तुङ लापा, सेर्तुङ, तिप्लिङ

२ २०७३/१०/१९ गाविस भवन, दार्खा भ्mार्लाङ सत्यदेवी, दार्खा,

३ २०७३/१०/१९ गाविस भवन फूलखर्क री, गुम्दी, फुलखर्क, बसेरी, बुढाथुम

४ २०७३/१०/१८ गाविस भवन सेम्जोङ मार्पाक, सेम्जोङ, कटुन्जे

५ २०७३/१०/१८ गाविस भवन सल्यान्टार मुलपानी, सल्यानकोट, आगिन्चोक, सल्यान्टार, त्रिपुरेश्वर

६ २०७३/१०/१८ साधभन्ज्याङ, चैनपुर खरी, ढोला, मैदी, चैनपुर

७ २०७३/१०/१९ जिविस सभाहल, धदिङवेसी नि.न.पा., धुवाकोट, ज्यामरुङ , खाल्टे

८ २०७३/१०/१९ बुङचुङ, नलाङ नलाङ, सलाङ, कुम्पुर

९ २०७३/१०/१९ गाविस भवन, बेनिघाट जेगिमारा, धुषा, बेनिघाट, महादेवस्थान

१० २०७३/१०/२० गाविस भवन, गजुरी गजुरी, पिडा, किरान्चोक,

११ २०७३/१०/१८ गाविस भवन, बैरेनी गोगनपानी, बैरेनी, कल्लेरी

१२ २०७३/१०/१७ गाविस भवन, भूमेस्थान भुमेस्थान, तसर्पु, थाक्रे, केवलपुर

१३ २०७३/१०/१७ गाविस भवन, नौविसे नौविसे, छत्रे, जीवनपुर

Skip to toolbar