धादिङ जिल्लाको तेस्रो जिल्ला सभा २०७६ भाद्र १० गते हुने कुरा सबैलाई सूचित गरिन्छ । जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीकाे नियमित बैठक जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कर्मचारी बैठक जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको निजी सचिवालयको स्वीकृत दरबन्दी ना.सु.(रा.प.अनं. प्रथम वा सो सरह करारमा १ जना करार सेवामा कर्मचारी पदपूर्तिको लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको सूचना पार्टिमा मिति २०७५।१२।२२ गते सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र दरखास्त पेश गर्नको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ । । जिल्ला समन्वय समिति, धादिङको मिति २०७५।१२।२२ गते बसेको बैठकको निर्णयहरू जिसस मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ अनुसार स्थानीय तहबाट पेश हुनुपर्ने प्रतिबध्दता पत्रको नमूना जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयबाट २०७५ श्रावणदेखी पुस मसान्तसम्म भएका कार्यहरूको स्वत प्रकाशन अर्ध बार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम र राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त श्री कृष्णहरि बास्कोट ज्यूबाट सूचनाको हक, सुशासन, सदाचार र सकारात्मक सोच लगायतका विषयहरूमा जिल्लास्थित स्थानीय तहहरूका जनप्रतिनिधिहरू (प्रमुख /अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग अधिकतम २ घण्टा प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम रहेकोले मिति २०७५।११।१५ गते ११ बजे जिससमा अनिवार्य उपस्थितिको लागि अनुरोध छ । जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५।११।२९ गते बसेको बैठकको निर्णयहरू जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ परिचालन सम्बन्धमा नीतिगत मार्गदर्शनका लागि मिति २०७५ माघ १२ गते बसेको जिल्ला सभा

वालुवा तथा ग्रावेल लिलाम गर्ने सम्वन्धी सिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना ।

 

यस जिल्लाको त्रिशुलीनदी तथा कोल्फुखोलामा अनुमति विना उत्खनन् गरिएका वालुवा तथा ग्रावेल जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिई यस कार्यालयमा जानकारी पठाए अनुसार सो वालुवा र ग्रावेल जफत गरी प्राविधिकबाट मुल्यांकन भई आए अनुसार जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको निर्णय अनुसार लिलाम गर्ने निर्णय भएको हुदां जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्था लिलाम गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक फर्म वा कम्पनीले (मु.अ. कर दर्ता प्रमाण पत्र, आ.व. २०७२/०७३ सम्मको फर्म नवीकरण, आ.व. २०७१/०७२ को आयकर चुक्ता प्रमाण पत्र भएका) तोकिएको न्यूनतम अंकमा नघट्ने गरी १५ दिन भित्र निम्नानुसारको वोलपत्र खरिद गरी पेश गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । रीत नपुगी वा म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका शिलवन्दी वोलपत्र उपर कुनै कारवाही गरिने छैन । वोलपत्र सम्वन्धी अन्य  विवरण  वोलपत्र फाराममा  समेत खुलाइएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।

पुरा सूचना  यंहाबाट डाउनलोड गर्नुहोस 

 

Skip to toolbar