धादिङ जिल्लाको तेस्रो जिल्ला सभा २०७६ भाद्र १० गते हुने कुरा सबैलाई सूचित गरिन्छ । जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीकाे नियमित बैठक जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कर्मचारी बैठक जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको निजी सचिवालयको स्वीकृत दरबन्दी ना.सु.(रा.प.अनं. प्रथम वा सो सरह करारमा १ जना करार सेवामा कर्मचारी पदपूर्तिको लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको सूचना पार्टिमा मिति २०७५।१२।२२ गते सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र दरखास्त पेश गर्नको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ । । जिल्ला समन्वय समिति, धादिङको मिति २०७५।१२।२२ गते बसेको बैठकको निर्णयहरू जिसस मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ अनुसार स्थानीय तहबाट पेश हुनुपर्ने प्रतिबध्दता पत्रको नमूना जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयबाट २०७५ श्रावणदेखी पुस मसान्तसम्म भएका कार्यहरूको स्वत प्रकाशन अर्ध बार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम र राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त श्री कृष्णहरि बास्कोट ज्यूबाट सूचनाको हक, सुशासन, सदाचार र सकारात्मक सोच लगायतका विषयहरूमा जिल्लास्थित स्थानीय तहहरूका जनप्रतिनिधिहरू (प्रमुख /अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग अधिकतम २ घण्टा प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम रहेकोले मिति २०७५।११।१५ गते ११ बजे जिससमा अनिवार्य उपस्थितिको लागि अनुरोध छ । जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५।११।२९ गते बसेको बैठकको निर्णयहरू जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ परिचालन सम्बन्धमा नीतिगत मार्गदर्शनका लागि मिति २०७५ माघ १२ गते बसेको जिल्ला सभा

निजी आवास अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली

ग्रामीण आवास अनुदान तथा ग्रामीण पूर्वाधार पुनर्निमाण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईबाट ईमेल मार्फत प्राप्त राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकणको कार्यसमितिको निर्णय अनुसार स्वीकृत निम्न गाविसको निजी आवास अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली जिल्ला समन्वय उपसमितिको निर्णय अनुसार सवैको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ ।

आगिन्चोक ८६२            बसेरी ९९७                भुमेस्थान १८९५

बुढाथुम १०३९             छत्रेदेउराली १९३८           गुम्दी १४०७

झार्लाङ १०१२              ज्यामरुङ १८५१            कटुन्जे १६१०

खरी १०८७                लापा ११९४               मार्पाक १००३

फुलखर्क ११९६             सल्यानकोट ११५८          सत्यदेवी ९०२

सेम्जोङ ९९२              सेर्तुङ ६७८                तसर्पु १०३९

तिप्लिङ ७६७              त्रिपुरेश्वर ८२२

Aginchok VDC Beneficiaries Baseri VDC Beneficiaries Bhumesthan VDC Beneficiaries Budhathum VDC Beneficiaries Chhatredeurali VDC Beneficiaries Gumdi VDC Beneficiaries Jharlang VDC Beneficiaries Jyamrung VDC Beneficiaries Katunje VDC Beneficiaries Khari VDC Beneficiaries Lapa VDC Beneficiaries phulakhark VDC Beneficiaries salyankot VDC Beneficiaries satyadevi VDC Beneficiaries semjong VDC Beneficiaries sertung VDC Beneficiaries Tasarpu VDC Beneficiaries Tipling VDC Beneficiaries Tripureswor VDC Beneficiaries

नामावली प्राप्त गर्न यो लिंकमा जानुहोस

Skip to toolbar